1_0167

هتل تختی اهواز

هتل تختی با قرارگرفتن در بافت قدیمی و فرهنگی شهر اهواز، تعریفی جدید از محل اقامتی در این شهر را به خود اختصاص داده است.

آدرس: اهواز، امانیه، ضلع جنوبی استادیوم تختی، خیابان شهید صفاری، هتل تختی